CROWONDER TOURIST AGENCY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.crowonder.com ( zwana dalej „Witryną”) jest częścią WONDER d.o.o. (dalej zwana „Wonder”), która jest chorwacką spółką zarejestrowaną prawnie: Wonder doo, Prilaz Andrije Konca 6, 23000 Zadar, kod identyfikacyjny: HR-AB-23-110048667 w Sądzie Handlowym w Zadarze, MBS 04320034, OIB 05305527416 Chorwacja.

Wonder traktuje dane osobowe użytkowników tej Strony z szacunkiem i poufnością oraz zgodnie z prawem – i podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić bezpieczne i dokładne przechowywanie danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki lub wykorzystania przez nas danych osobowych.

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o plikach cookie i sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana w miarę dodawania nowych usług lub w odpowiedzi na zmiany prawne lub wydarzenia komercyjne. Zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane w tej witrynie.

Dane osobowe wykorzystywane przez Wonder

Podczas rejestracji, wysyłania zapytania lub rezerwacji domu wakacyjnego za pośrednictwem tej witryny, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, zostaną zapisane w naszej bazie danych, ponieważ Wonder musi przekazywać ważne informacje, takie jak potwierdzenie rezerwacji, przypomnienia o płatności i inne związane z rezerwacją Informacja.

Podczas odwiedzania lub przeglądania tej Witryny mogą być gromadzone pewne informacje, takie jak adres IP, używana przeglądarka oraz informacje o systemie operacyjnym komputera, wersji aplikacji, ustawieniach językowych i stronach, które zostały wyświetlone użytkownikom.

Ochrona danych osobowych

Wonder stosuje rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe i zapobiegać ujawnianiu ich stronom trzecim bez zgody użytkownika. W tym celu urządzenia do przechowywania danych są przechowywane w bezpiecznym miejscu z ograniczonym dostępem fizycznym – a do ograniczenia dostępu elektronicznego stosowane są zapory sieciowe i inne środki. Dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osoby ma tylko wewnętrzny personel Wonder, który potrzebuje tych informacji do wykonania określonej pracy.

Wonder zapewni bezpieczeństwo danych użytkownika, dlatego współpraca z naszymi kontrolami bezpieczeństwa może być konieczna przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji. Informacje będą przechowywane przez rozsądny okres lub tak długo, jak będzie to wymagane prawem. W tym zakresie płatności dokonywane za pośrednictwem Wonder są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego, certyfikowanego dostawcy płatności będącego stroną trzecią, a Wonder nie przechowuje pełnych danych karty kredytowej i nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub straty podczas płatności lub przelewów pieniężnych.

Cała komunikacja między pracownikami Wonder a gośćmi będzie odbywała się za pośrednictwem poczty e-mail Outlook. Cała komunikacja wysyłana i otrzymywana za pomocą tego e-maila będzie przechowywana przez Wonder. Żadna komunikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Wonder może analizować zanonimizowane treści komunikatów w celu ulepszenia swoich usług.

Aby skorzystać z ustawowego prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, powinna przesłać pisemny wniosek do działu obsługi klienta na następujący adres e-mail: info@crowonder.com Z tego prawa można również skorzystać, wysyłając list zwykłą pocztą na adres: Wonder doo, Prilaz Andrije Konca 6, 23 000 Zadar, Chorwacja.

W przypadku, gdy zgodnie ze stosunkiem handlowym dane osobowe stron trzecich zostaną przekazane Wonder d.o.o. użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do przekazywania takich danych oraz że przekazał osobie, której dane dotyczą, stosowne informacje związane z komunikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli tak się nie stanie, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia lub kary, które mogą zostać nałożone na Cud, a także może zabezpieczyć i zachować szkodliwość w tym zakresie.

Zmiany statusu firmy

Wonder zastrzega sobie prawo do ujawnienia zebranych informacji każdemu nowemu Właścicielowi w przypadku zawarcia umowy własności z inną firmą. Wonder nie będzie w inny sposób ujawniać, sprzedawać ani rozpowszechniać informacji osobom trzecim bez pozwolenia – chyba że jest to wymagane przez prawo.

Korzystanie z plików cookie

Wonder wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić rozpoznawanie użytkowników Witryny na wszystkich stronach, a także umożliwić zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika. Pliki cookie są również używane w celu uproszczenia procedury logowania, śledzenia wykorzystania monitora.

Wonder wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  • Techniczne pliki cookie: są to pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej witryny.
  • Wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika tej witryny. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe i służą wyłącznie do poprawy działania tej witryny. Wonder wykorzystuje te pliki cookie: do zapamiętywania wyszukiwań odwiedzających i przeglądanych kwater, do uzyskiwania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, np. liczbę odwiedzających stronę, zidentyfikuj wszelkie błędy, które wystąpią, aby ulepszyć tę witrynę.
  • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają tej Witrynie zapamiętanie wyborów dokonywanych przez odwiedzających, takich jak nazwa użytkownika odwiedzającego, w celu zapewnienia ulepszonych i spersonalizowanych funkcji.

Wonder wykorzystuje następujące pliki cookie:

Pliki cookie dzięki anonimowemu gromadzeniu i wysyłaniu danych pomagają właścicielom zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną. Używamy następujących plików cookie:

NAME SERVICE PROVIDER PURPOSE EXPIRY KIND
PHPSESSID www.crowonder.com Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do optymalizacji doświadczeń użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Sesja HTTP Cookie
_ga gstatic.com Posiada unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej 2 lata HTTP Cookie
_gat gstatic.com Wykorzystywane przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań. Sesja HTTP Cookie
NID google.com Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator służy do kierowanych reklam. 6 miesięcy HTTP Cookie
_gid gstatic.com Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. Sesja HTTP Cookie

Usunięcie plików cookie

Wonder cookies można usunąć z przeglądarki użytkownika.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

Twoje pytanie lub komentarz zostanie potraktowany profesjonalnie i poufnie tak szybko, jak to możliwe. wszystko jest dla nas bardzo łatwe!