CROWONDER TOURIST AGENCY
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Corona Full Refund-  Nadzwyczajna polityka odwoływania rezerwacji związana z Covid-19!

Otrzymasz pełny zwrot wpłat (zaliczka plus wszelkie inne dokonane wpłaty) w przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia wakacji:

1. jeśli kraj, z którego przyjeżdżasz, wydał oficjalną (ministerialną) decyzję lub rozporządzenie zakazujące wszelkich podróży do Chorwacji oprócz tych niezbędnych,

2. z powodu całkowitego zamknięcia granic lub całkowitego odwołania lotów (jeśli podróżujesz samolotem i nie masz możliwości dotarcia na miejsce innym środkiem transportu). 

Jeśli z powodu wyżej wymienionych ograniczeń lub zakazów podróżowania musisz anulować swój przyjazd na mniej niż 30 dni (29 dni lub mniej) przed datą rozpoczęcia wakacji, biuro podróży Crowonder zatrzyma całą kwotę wpłaconą na poczet rezerwacji i wyda Ci kupon kredytowy (Voucher) na kwotę dokonanych przez Ciebie wpłat. Voucher jest ważny przez 18 miesięcy od daty wystawienia, w ciągu których możesz użyć dokumentu do dokonania ponownej rezerwacji w tym samym obiekcie. Nowe zakwaterowanie musi być w tym samym lub wyższym (za dopłatą) pułapie cenowym.

Jeżeli gość zachoruje na Covid w czasie uniemożliwiającym mu rekonwalescenjcę do dnia przyjazdu oznaczonego jako początek rezerwacji, Crowonder zatrzyma całą kwotę wpłaconą przez gościa na poczet rezerwacji. Klient otrzyma kupon kredytowy (Voucher)ważny przez 18 miesięcy od daty wystawienia, który w tym czasie można wykorzystać na dokonanie ponownej rezerwacji w tym samym obiekcie. Nowe zakwaterowanie musi być w tym samym lub wyższym (za dopłatą) pułapie cenowym.

Prawie wszystkie nasze nieruchomości mają zagwaratnowany pełen zwrot wpłat w przypadku odwołania do 30 dni przed przyjazdem z powodów wymienionych w punkcie 1. i 2. W pojedynczych obiektach właścicele nie przystali na takie warunki. Agencja Crowonder zobowiązuje się poinformować o tym fakcie każdego klienta, który ma zamiar zarezerwować pobyt w takim obiekcie.

Jeśli anulujesz rezerwację z jakiegokolwiek innego powodu niż wymienione powyżej, zastosowanie będą miały nasze standardowe Ogólne Zasady i Warunki.

1. WARUNKI OGÓLNE

Przedstawione poniżej Warunki Ogólne i regulamin podróży stanowią integralną część Umowy, czyli Vouchera pomiędzy firmą Wonder doo, Prilaz Andrije Konca 6, 23 000 Zadar, kod ID: HR-AB-23-110048667 (dalej: Agencja) a kontrahentem podróży/rezerwującym (dalej: Podróżny). Określają one warunki, na jakich Agencja zawiera umowę z rezerwującym, które różnią się pod względem odpowiedzialności prawnej.

W przypadku rezerwacji, w których Agencja oprócz zakwatwerowania oferuje dodatkowe usługi, działa ona jako organizator turystyki. We wszystkich innych przypadkach Agencja jedynie pośredniczy (np. w sprzedaży noclegów, sprzedaży rejsu, wycieczki).

Wszystkie informacje i warunki zawarte w programie wyjazdu oraz w niniejszych Warunkach Ogólnych są wiążące zarówno dla Agencji, jak i dla Podróżnego.

CROWONDER to internetowa agencja turystyczna zarejestrowana w Zadarze, której właścicielem jest firma WONDER doo.

CROWONDER działa jako agent właściciela nieruchomości przedstawionej na naszej stronie internetowej i jest odpowiedzialny tylko jako agent. Umowa wynajmu jest w rzeczywistości zawierana między Tobą jako najemcą (gościem) a właścicielem zakwaterowania jako wynajmującym (Właścicielem).

Dokonując rezerwacji na określony okres w konkretnym obiekcie, jako gość akceptujesz bezwarunkowo niniejsze Warunki Ogólne, które weszły w życie w dniu ich opublikowania na stronie www. crowonder.com

Wszystkie załączniki do umowy wynajmu są ważne tylko wtedy, gdy zostały sporządzone w formie pisemnej.

2. REZERWACJA, ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚĆ

Po otrzymaniu zapytania rezerwacyjnego Agencja wysyła Podróżnemu swoją oficjalną Ofertę, w której zawarte są szczegóły płatności. Po jej otrzymaniu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji (lub całość kwoty wg. zasady opisanej poniżej). Po otrzymaniu wpłaty Agencja wystawi i wyśle Podróżnemu Voucher, który stanowi ostateczne potwierdzenie rezerwacji.

Voucher jest umową zawartą przez Podróżnego z Właścicielem nieruchomości, której integralną część stanowią niniejsze Warunki Ogólne. Wpłacając zaliczkę Podróżny deklaruje, że zapoznał się z Warunkami Ogólnymi i je akceptuje. Umowa i wszystkie wynikające z niej kwestie podlegają prawu chorwackiemu. Wszelkie spory, roszczenia lub inne sprawy, które wynikną z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy chorwackie.

W przypadku rezerwacji dokonanych na 30 lub więcej dni przed rozpoczęciem najmu obowiązują następujące warunki:

 • zaliczka w wysokości 30% (o ile nie określono inaczej) całkowitej uzgodnionej ceny zakwaterowania jest płatna niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnej Oferty (48h);
 • pozostałe 70% (o ile nie określono inaczej) całkowitej uzgodnionej ceny zakwaterowania jest płatne nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem okresu najmu, jeśli płatność dokonywana jest kartą kredytową, przelewem bankowym. W przypadku wybrania płatności gotówką (tylko w obiektach, w których taka możliwość jest wskazana na stronie internetowej Wonder doo) pozostałe 70% gość jest zobowiązany uiścić od razu po przyjeździe na miejsce, bezpośrednio właścicielowi. W obiekcie nie ma możliwości płacenia drogą elektroniczną (karty / paypal).

W przypadku rezerwacji dokonanych na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem najmu obowiązują następujące warunki:

 • W ciągu 48h wymagana jest wpłata całkowitej kwoty wynajmu kartą kredytową lub przelewem bankowym. Żadne płatności gotówkowe nie są akceptowane.

Podróżny jest odpowiedzialny za dokonanie wszystkich należnych nam płatności. W przypadku braku wpłaty zaliczki (lub całości kwoty wg. zasad podanych powyżej) w ciągu 48 godzin od wystawienia oficjalnej Oferty CROWONDER może zawrzeć nową umowę najmu z innym gościem. Jeśli Podróżny przewiduje, że transfer płatności może potrwać dłużej niż 48h (np. z powodów leżących po stronie banku) wówczas w jego interesie jest przesłanie potwierdzenia złożenia przelewu na adres mailowy Agencji.

Należy sprawdzić otrzymane od nas potwierdzenie zakwaterowania natychmiast po jego otrzymaniu. Jakiekolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić Agencji, ponieważ późniejsze wprowadzenie zmian może nie być możliwe. Agencja nie odpowiada za skutki błędów w treści jakiegokolwiek dokumentu przesłanego do klienta jeśli nie zostały one zgłoszone przez Podróżnego w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentu.

Dozwolone metody płatności zaliczki to: karty kredytowe (MasterCard, Visa, Maestro, America) i przelew bankowy.

Kwota, która zostanie pobrana z Twojej zagranicznej karty kredytowej, jest w walucie chorwackiej (HRK). Kwota, na którą zostanie obciążone Twoje konto karty kredytowej, jest uzyskiwana poprzez przeliczenie ceny w obcej walucie na chorwacką kunę zgodnie z aktualnym kursem Chorwackiego Banku Narodowego (HNB). Przy obciążaniu karty kredytowej ta sama kwota jest przeliczana na lokalną walutę zgodnie z kursem wymiany walut towarzystw kart kredytowych. W wyniku tej konwersji istnieje możliwość niewielkiej różnicy w stosunku do pierwotnej ceny podanej w naszych propozycjach lub na stronie internetowej.

W przypadku wybrania płatności przelewem opłata pobierana jest w EUR i nie ma możliwości wystąpienia różnic kursowych. Goście pokrywają wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem i przekazaniem do nas pieniędzy. CROWONDER musi otrzymać pełną kwotę za rezerwację.

Gość zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie i w sposób opisany w niniejszym punkcie Warunków Ogólnych. Jeśli gość nie dotrzyma terminów płatności, takie zachowanie uważa się za rażące naruszenie zobowiązań umownych, Umowę najmu uważa się za rozwiązaną bez zachowania okresu wypowiedzenia, a CROWONDER nie jest zobowiązany do poinformowania gościa o tym fakcie.

Właścicel obiektu zastrzega sobie prawo do wstrzymania obsługi Podróżnego w przypadku, gdy Podróżny przywiezie zwierzę do miejsca zakwaterowania bez uprzedniego powiadomienia Agencji lub właściciela. W takim przypadku Agencja nie jest zobowiązana do przyjmowania reklamacji składanych przez Podróżnego odnośnie zarezerwowanego noclegu lub usług.

Promocje i rabaty nie mogą być łączone. Każda rezerwacja może zawierać tylko jeden rabat/promocję.

3. TAKSA KLIMATYCZNA

Zgodnie z Ustawą o podatku pobytowym Republiki Chorwacji Podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej wraz z opłatą za zakwaterowanie. Zgodnie z ustawą o podatku klimatycznym Republiki Chorwacji opłata klimatyczna wynosi od 2,00 do 7,00 HRK za osobę za dzień od osób dorosłych. Młodzieży w wieku od 12 do 18 lat (ale nie po ukończeniu 18 lat) przysługuje 50% zniżki, natomiast dzieci do lat 12 są zwolnione z opłaty klimatycznej. Całkowita kwota opłaty klimatycznej za konkretną rezerwację zależy od miejsca docelowego w Republice Chorwacji oraz terminów zakwaterowania. W procesie rezerwacji jest wyraźnie zaznaczone, czy opłata klimatyczna jest wliczona w cenę noclegu.

4. CENY

Ceny nieruchomości są widoczne na naszej stronie internetowej i są podane za pojedynczy nocleg oraz za tydzień. Gość ma możliwość zobaczenia całkowitej ceny zakwaterowania w danym obikecie po wybraniu planowanej daty pobytu w kalendarzu.

Ceny wyszczególnione na naszej stronie internetowej są cenami za wynajem całego obiektu, niezależnie od tego ile osób i w jakim wieku będzie w nim zakwaterowane. Dopuszczona maksymalna liczba osób jest wyskazana w opisie jednostki zakwaterowania.

Nieruchomości wynajmowane są w pełni umeblowane i wyposażone. W cenę wszystkich nieruchomości wliczona jest pościel, prąd, ciepła i zimna woda, klimatyzacja / ogrzewanie. Tam, gdzie jest prywatny basen, ogrzewanie basenu może wiązać się z dodatkową opłatą. Telewizja satelitarna / kablowa, jeśli jest dostępna, może nie obejmować dostępu do wszystkich kanałów. W przypadku udostępniania Internetu przyjmuje się, że klient będzie wyposażony we własny laptop czy inne urządzenie, na którym korzysta z sieci.

5. POBYT W NIERUCHOMOŚCI

5.1. PRZYJAZD (CHECK-IN) I WYJAZD (CHECK-OUT)

Goście powinni przyjechać do obiektu między 15:00 a 20:00 czasu chorwackiego i opuścić go przed 10:00. Godziny te mogą się nieznacznie różnić (+/- 1h) w zależności od nieruchomości. Gość w dokumentacji podróżnej otrzymuje dokładne godziny zakwaterowania i wykwaterowania obowiązujące w wybranym przez niego obiekcie. Godzina przyjazdu i wyjazdu podana w potwierdzeniu jest niezmienna i gość musi jej przestrzegać. W przypadku późniejszego wymeldowania niż uzgodnione, gość zostanie obciążony na miejscu opłatą, która pokrywa właścicielowi wszelkie dodatkoww koszty poniesione w związku z opóźnieniem.

5.2. PRZEKAZANIE KLUCZY

W potwierdzeniu rezerwacji otrzymasz dokładny adres nieruchomości oraz dane kontaktowe osoby, która będzie przy zameldowaniu.

Przekazanie kluczy po zakończonym pobycie ustalane jest z właścicielem lub osobą wskazaną przez właściciela po przyjeździe na miejsce. Powszechną praktyką jest spotkanie i przekazanie kluczy w obiekcie.

Właściciel lub osoba wskazana przez właściciela może odmówić wydania kluczy, jeśli gość nie zapłacił pełnej kwoty za wynajem nieruchomości.

5.3. IDENTYFIKACJA GOŚCIA

W momencie zameldowania gość zostanie poproszony o okazanie właścicielowi / przedstawicielowi nieruchomości ważnych dokumentów tożsamości, które zawierają dane osobowe. Dane te są niezbędne do rejestracji w Narodowej Izbie Turystyki (HTZ). Informacje nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Rejestracja każdego gościa jest prawnie obowiązkowa, dlatego też gość, który nie będzie chciał przedstawić żadnego dowodu tożsamoći, może zostać pozbawiony wstępu do lokalu.

Dowodem tożsamości uznawanym w Chorwacji jest paszport lub dowód osobisty.

5.4. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI

Maksymalna liczba osób, w tym dzieci, których zakwaterowanie dopuszcza się w danym obiekcie nie może zostać przekroczona. Dzieci do ukończenia drugiego roku życia nie są wliczane do maksymalnej liczby osób ale muszą być wcześniej zgłoszone Agencji.

Gość może zwiększyć liczbę osób, do maksymalnej pojemności, nie później niż siedem dni przed zameldowaniem. Prośbę tę należy przesłać na piśmie. Jeśli gość spodziewa się gości w okresie najmu, należy poinformować o tym właściciela. Całkowita liczba gości zakwaterowanych i odwiedzających nieruchomość nie może przekraczać maksymalnej liczby osób dozwolonej przez właściciela.

Właściciel ma prawo do wypowiedzenia najmu bez uprzedzenia i bez zwrotu kosztów w przypadku przekroczenia liczby osób zakwaterowanych lub odwiedzającyh, a gość wraz ze wszystkimi osobami przebywającymi w obiekcie są zobowiązani do opuszczenia lokalu w ciągu dwóch godzin i nie są uprawnieni do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

5.5. MŁODZIEŻ

W przypadku, gdy goście mają mniej niż 25 lat, są zobowiązani do poinformowania Agencji w momencie składania rezerwacji o dokładnej liczbie osób i ich wieku. W takim przypadku może być konieczne wpłacenie dodatkowej kaucji zabezpieczającej szkody majątkowe. Agencja i właściciel zastrzegają sobie prawo do odrzucenia grup gości w wieku poniżej 25 roku życia, jeśli nie zostali wcześniej poinformowani o ich przybyciu. W takim przypadku goście nie mają prawa do zwrotu zapłaconej ceny zakwaterowania.

5.6. ZACHOWANIE i KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA

Za prawidłowe i godne zachowanie gości odpowiada osoba podpisująca umowę. W przypadku, gdy gość zakłóca porządek publiczny lub pobyt innych gości przez hałas lub w inny sposób oraz nie reaguje na upomnienia i ostrzeżenia, Agencja lub właściciel nieruchomości mogą z zachowaniem dyskrecji poprosić gościa o opuszczenie nieruchomości w ciągu dwóch godzin bez prawa do zwrotu kosztów pobytu.

Goście zobowiązani są do utrzymania wynajmowanego mienia, wszystkich mebli, wyposażenia, urządzeń oraz terenu przypadającego nieruchomości wraz z jego wyposażeniem w takim samym stanie technicznym, czystości i porządku jaki zastali w dniu przybycia do obiektu. Goście są odpowiedzialni za wszelkie uszkodzenia, utratę lub uszkodzenie mienia zaistniałe w czasie ich pobytu w nieruchomości w wyniku ich celowego działania lub w wyniku zaniechania, a także w przypadku korzystania z mienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Właściciel obiektu lub jego przedstawiciel pobiera kaucję zabezpieczającą (security deposit) na poczet ewewntualnych szkód. Wysokość kaucji podana jest na stronie internetowej Agencji indywidualnie dla każdej nieruchomości. Właściciel ma prawo do potrącenia z kaucji kwoty potrzebenej na dodatkowe sprzątanie po gościach (przekraczającej liczbę godzin czy zakres standardowego sprzątania, które jest wliczone w cenę) oraz kwoty za zniszczone lub uszkodzone mienie. Właściciel ma również prawo żądania od gościa zwrotu kosztów za zniszczenia i uszkodzenia przekraczające sumę wpłaconej kaucji.

Zalecamy, aby wszyscy goście mieli odpowiednie ubezpieczenie na wypadek spowodowania szkód.

5.7. POŚCIEL I RĘCZNIKI

Koszt udostępnienia pościeli oraz ręczników, jak równiez ich zmiany jest wliczony w cenię wszystkich nieruchomości.

Zaleca się zabranie własnych ręczników plażowych i sprawdzenie, czy zapewniona jest pościel do łóżeczka dziecięcego.

5.8. BASEN I JACUZZI

Baseny są otwarte sezonowo. Przy rezerwacji obiektu przed lub po głównym sezonie turystycznym (czerwiec-wrzesień) zaleca się sprawdzić czy basen jest już/jeszcze udostępniony dla gości. Jeśli w ofercie jest basen ogrzewany, może być wymagana dodatkowa opłata, o czym Agencja ma obowiązek poinformować klienta.

Gość korzysta z basenu na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz jest odpowiedzialny za korzystanie z niego w prawidłowy sposób. Dzieci nie mogą przebywać na terenie basenu lub w jego pobliżu bez nadzoru osoby dorosłej.

Korzystanie z wanien z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. W dniu przyjazdu gościa ciepła woda w jacuzzi może być dostępna dopiero w późnych godzinach wieczornych. Zabrania się wchodzenia, siedzenia, stania na pokrywach wanny z hydromasażem. Pokrywy służą do izolacji, nie są zaprojektowane i przystosowane do udźwignięcia ciężaru osoby i można je łatwo złamać. W przypadku pęknięcia wieka, gość zobowiązany jest do zrekompensowania szkody bezpośrednio właścicielowi.

5.9. IMPREZY TOWARZYSKIE

Wonder doo działa jako agent właścicieli nieruchomości przy jej wynajmie. Jeśli gość zamierza zorganizować prywatną imprezę (np. przyjęcie, wesele, koktajl) w obiekcie, musi uprzednio uzyskać zgodę Wonder doo. W takim przypadku właściciel może zażądać dodatkowych opłat i / lub podwyższonej kaucji zabezpieczającej.

5.10. BEZPIECZEŃSTWO I PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

Wszelkie przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie gość zosatwia na własne ryzyko. Ani Wonder doo, ani właściciel nieruchomości nie są odpowiedzialni za ich utratę.

W nieruchomościach, które oferują takie zabiezpieczenia należy aktywować alarmy antywłamaniowe, używać sejfów, a wszędzie zachować odpowiednią ostrożność i podjąć wszelkie kroki chroniące przed kradzieżą i włamaniem (np. zamykanie drzwi, okien, rolet podczas nieobecności gościa). Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub straty wtórne spowodowane kradzieżą lub jakimkolwiek innym incydentem związanym z bezpieczeństwem, niezależnie od przyczyny. Jeśli gość zdecyduje się opuścić nieruchomość z powodu włamania nie przysługuje mu zwrot kosztów pobytu.

5.11. ZWIERZĘTA

Zwierzęta w obiektach nie są akceptowane, chyba że za wyraźną zgodą właściciela. W przypadku przyjęcia zwierzęcia właściciel zastrzega sobie prawo do naliczenia dopłaty i / lub podwyższenia kaucji zabezpieczającej. Liczbę, wielkość, ewentualnie rasę zwierząt należy uzgodnić przed zaakceptowaniem rezerwacji.

Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za sprzątanie odchodów i innych nieczystości po swoim pupilu. Zwierzęta nie mogą przebywać na meblach, łóżkach i kanapach oraz być wpuszczane do basenu czy jacuzzi.

Zwierzęta muszą być zaszczepione a do przekraczania granicy potrzebują paszport. Agencja i właściciel nie są odpowiedzialni za ewentualne obrażenia lub choroby, na które zwierzę może cierpieć podczas pobytu w obiekcie.

5.12. OTOCZENIE OBIEKTU

Jeśli gość rezerwuje nowo wybudowaną nieruchomość, musi liczyć się z tym, że być może nie było wystarczająco dużo czasu na wzrost i rozwinięcie się wokół niej bujnej zieleni.

Wiele naszych nieruchomości znajduje się na obszarach wiejskich lub odizolowanych, w związku z czym możesz napotkać dziką florę oraz faunę, taką jak komary, osy, mrówki, jaszczurki, gekony, żółwie, skorpiony, lokalne psy itp., W sezonie letnim przez cały dzień słychać charakterystyczne brzęczenie cykad. Osoby przebywające pierwszy raz w Chorwacji mogą z tego powodu odczuwać delikatny dyskomfort w pierwszych dniach pobytu.

W pobliżu części obiektów mogą odbywać się prace rolnicze czy ogrodnicze. Dojazd do niektórych nieruchomości może być możliwy tylko drogą gruntową lub żwirową.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek prace budowlane lub drogowe mające miejsce w pobliżu nieruchomości. Agencja dołoży wszelkich starań, aby poinformować gościa o wszelkich pracach, które mają miejsce lub są planowane w pobliżu nieruchomości , a o których wie lub ma możliwość dowiedzenia się. Niektóre prace jednak mogą nastąpić w dowolnym momencie bez naszej wcześniejszej wiedzy. Ani Agencja, ani właściciel nieruchomości nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za hałas, który wynika z powyższego.

5.13. SAMOCHODY O NISKIM ZAWIESZENIU

Goście podróżujący samochodami sportowymi, o niskim zawieszeniu proszeni są o sprawdzenie, czy dojazd do obiektu jest odpowiedni dla ich środka transportu.

5.14. NAMIOTY I PRZYCZEPY KEMPINGOWE

Zabrania się stawiania namiotów i przyczep kempingowych na terenie wynajmowanej nieruchomości. Właściciel lub Agencja zażadają niezwłocznego usunięcia wyżej wymienionych. Jeżeli gość nie zastosuje się do wspomnianego żądania, właściciel i / lub Agencja są upoważnieni do rozwiązania umowy najmu, które wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a gość jest zobowiązany do opuszczenia lokalu na stałe wraz ze wszystkimi osobami, które tam przebywają w ciągu 2 (dwóch) godzin. W takim przypadku podróżny nie jest uprawniony do żądania zwrotu zapłaconej ceny zakwaterowania.

5.15. WSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI

Właściciel nieruchomości i/lub jego przedstawiciel zastrzega sobie prawo wejścia na teren wokół i do samego obiektu, w czasie przebywania tam gości, w uzasadnionych przypadkach, takich jak przeprowadzenie pilnej konserwacji, naprawy, zabezpieczenia obiektu lub wyposażenia, inspekcji itp. Agencja dołoży wszelkich starań żeby gościa poinformaować o takiej wizycie wcześniej, o ile jest to możliwe.

5.16. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Nieruchomość zawiera wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia techniczne i inne udogodnienia zapewniające gościom wygodny pobyt.

Gość powinien niezwłocznie zgłosić Agencji lub właścicielowi wszelkie ewentualne nieprawidłowości i braki zastane w dniu przyjazdu do nieruchomości.

Właściciel jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie posesji. W przypadku niesprawności lub awarii któregokolwiek z urządzeń gość poinformuje właściciela i / lub Agencję o zaistniałej sytuacji, aby ta mogła zażądać od właściciela zorganizowania naprawy. Właściciel zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej usterki w rozsądnym terminie.

Właściciel jest odpowiedzialny bezpośrednio przed gościem za awarie, a Agencja podejmie wszelkie możliwe działania, aby nieprawidłowości zostały usunięte w jak najkrótszym czasie.

5.17. OPISY NIERUCHOMOŚCI I ZDJĘCIA

Agencja dokłada wszelkich starań, aby przedstawione przez nas opisy i zdjęcia były dokładne, nie może jednak przyjąć odpowiedzialności za zawarte w nich błędy lub ich skutki. Gość akceptuje, że mogą wystąpić drobne różnice między użytym zdjęciem / ilustracją / tekstem a rzeczywistością.

Właściciele nieruchomości mogą wprowadzać zmiany w specyfikacji nieruchomości, które zostaną uznane za konieczne w świetle przepisów lub wymogów operacyjnych.

W celu podnoszenia jakości oferowanego zakwaterowania właściciele nieruchomości zastrzegają sobie prawo do zmiany mebli, wyposażenia, sprzętów, udogodnień lub jakiejkolwiek części oferowanej usługi bez uprzedniego powiadomienia.

Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie dokładnych i pełnych informacji o nieruchomości, Agencja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku niedokładnych, niekompletnych lub fałszywych informacji podanych jej przez właściciela.

6. OBOWIĄZKI AGENCJI

Obowiązkiem Agencji jest świadczenie usług oraz wybór usługodawcy z uwzględnieniem praw i interesów Podróżnego zgodnie z tradycjami branży turystycznej. Agencja wypełni wszystkie wyżej wymienione obowiązki zgodnie z opisem, z wyjątkiem okoliczności, na które nie ma wpływu (art. 2), w których Agencja będzie postępować zgodnie z art. 12.

7. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

Podróżny zobowiązany jest:

 • posiadać ważne dokumenty podróżne
 • szanować i przestrzegać przepisy celne i dewizowe Republiki Chorwacji i krajów przez które przejeżdża w drodze do Chorwacji
 • szanować i przestrzegać wszelkie inne przepisy, wytyczne, obostrzenia i prawo obowiązujące w Republice Chorwacji, a także krajów, przez które przejeżdża w drodze do Chorwacji. Jeśli gość potrzebuje w tej kwestii pomocy Agencja dołoży starań aby udzielić Podróżnemu aktualnych, sprawdzonych informacji. W przypadku, gdy gość nie będzie mógł kontynuować podróży w wyniku bezpośredniego naruszenia prawa/przepisów Republiki Chorwacji lub krajów przez które przejeżdża w drodze do Chorwacji, ponosi on wszelkie koszty z tym związane.
 • przestrzegać regulaminu kwatery, a także współpracować z usługodawcą w sposób oparty na dobrych intencjach
 • przedstawić usługodawcy dokument potwierdzający dokonanie płatności za usługę (Voucher otrzymany od Agencji)
 • w obiektach, które przewidują taką możliwość, wpłacić właścicielowi pozostałą kwotę należną za rezerwację w wysokości wskazanej w Voucherze wystawionym przez Agencję. Kwotę, o której mowa wpłaca się bezzwłocznie w dniu przyjazdu w kunach chorwackich (HRK) lub w EUR. Cena w euro zostanie przeliczona na chorwacką kunę zgodnie z kursem Chorwackiego Banku Narodowego (HNB) w dniu płatności.
 • zgłosić zamiar przywiezienia zwierzęcia do obiektu, nawet jeśli kwatera jest opisana jako przyjazna zwierzętom oraz podać rodzaj i wielkość zwierzęcia. Właściciel zwierzęcia zobowiazuje się do przestarzegania zasad obowiązujących w miejscu zakwaterowania podczas pobytu z pupilem oraz do uiszczenia właścicielowi nieruchomości dodatkowej opłaty z tego tutułu. Podróżny otrzyma od Agencji informację o wysokości opłaty za zwierzę przed dokonaniem rezerwacji.
 • jeśli Podróżny ma zamiar przyjechać z większą liczbą osób niż podano jako maksymalna pojemność kwatery, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Agencji niezwłocznie po wysłaniu zapytania o zakwaterowanie, nawet jeśli są to osoby niepełnoletnie. Możliwość pobytu większej liczby osób zależy wyłącznie od warunków lokalowych oraz dobrej woli usługodawcy i nie wyklucza dopłaty. Dzieci/osoby małoletnie, nie  mogą przebywać w kwaterze bezpłatnie i bez uprzedzenia o ich przyjeździe.

Jeśli Podróżny nie zastosuje się do niniejszego regulaminu, będzie on odpowiadał za wszelkie wydatki lub szkody z tego tutułu. Potwierdzając rezerwację Podróżny zobowiązuje się do zrekompensowania usługodawcy na miejscu ewentualnych szkód spowodowanych przez własne zaniedbanie.

8. PRAWO PODRÓŻNEGO DO ZMIAN I ANULOWANIA

Każde odwołanie lub zmianę rezerwacji Podróżny jest zobowiązany zgłosić Agencji Turystycznej Crowonder w formie pisemnej pocztą, faksem lub na adres mailowy info@crowonder.com lub chorwacja@crowonder.com

Zmiany lub anulacje telefoniczne są niedozwolone i nie będą akceptowane.

W przypadku, gdy Podróżny zażąda zmiany lub anulowania potwierdzonej rezerwacji, podstawą kalkulacji kosztów będzie data wpłynięcia pisemnej anulacji w normalnych godzinach pracy Agencji. Jeśli pisemne anulowanie wpłynie poza zwykłymi godzinami pracy Agencji, datą anulowania, która będzie podstawą do obliczenia kosztów, będzie następny dzień roboczy Agencji.

8.1. ANULOWANIE W CIĄGU 72H OD WPŁATY

Jeśli Podróżny anuluje potwierdzoną rezerwację do 72 godzin po dokonaniu wpłaty, a od dnia tej anulacji do daty rozpoczęcia planowanego pobytu w obiekcie pozostało co najmniej 40 dni, Agencja zwróci Podróżnemu całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni roboczych.

Dotyczy to tylko pierwszej anulowanej rezerwacji.

Za zwrot kosztów przy płatnościach kartą Agencja pobierze 2% opłaty za kartę kredytową i 15,00 EUR opłaty administracyjnej.

W przypadku płatności przelewem bankowym naliczona zostanie tylko opłata administracyjna.

W pozostałych przypadkach stosuje się zasady anulowania określone w podpunkcie 8.2. Warunków Ogólnych.

8.2. OPŁATA ZA ODWOŁANIE REZERWACJI

Opłaty za rezygnację z zakwaterowania w apartamentach, domach i willach są następujące:

1) 30% wartości rezerwacji / wysokość wpłaconej zaliczki / jeśli gość odwoła rezerwację do 30 dni przezd datą planowanego przyjazdu.

Jeśli oprócz zaliczki dokonałeś kolejnych wpłat na poczet rezerwacji zostaną one zwrócone z pomniejszeniem o opłatę administracyjną 15 EUR oraz dodatkowo 2% opłaty za kartę kredytową (w przypadku płatności kartą).

2) 100% wartości rezerwacji jeśli gość odwoła rezerwację w terminie 29 dni i poniżej przed planowaną datą przyjazdu.

3) 100% wartości rezerwacji jesli gość nie stawi się w miejscu zakwaterowania lub zrezygnuje z usług po ich rozpoczęciu.

Odwołanie rezerwacji ze zwrotem wpłaconych pieniędzy w terminie poniżej 29 dni przed planowaną datą przyjazdu nie jest możliwe. W tym okresie dopuszcza się jedynie możliwość zmiany rezerwacji, z tym że zmiana rezerwacji będzie przyjęta tylko i wyłącznie jeśli jest możliwa do zrealizowania.

8.3 ZMIANA REZERWACJI

1) Zmiana rezerwacji dokonana do 30 dni przed planowaną datą przyjazdu na rezerwację o takiej samej lub wyższej wartości – pobrana zostanie tylko różnica w cenie.

2) Zmiana rezerwacji dokonana do 30 dni przed planowaną datą przyjazdu na rezerwację o mniejszej wartości – nastąpi zwrot nadwyżki wpłat i pobranie opłaty za zmianę w wysokości 25 EUR.

3) Zmiana rezerwacji dokonana od 29 do 7 dni przezd planowaną datą przyjazdu na rezerwację o takiej samej lub wyższej wartości – pobrana zostanie tylko różnica w cenie.

4) Zmiana rezerwacji dokonana od 29 do 7 dni przezd planowaną datą przyjazdu na rezerwację o niższej wartości – Agencja dokona zmiany ale nie ma możliwości zwrotu nadwyżki wpłat.

5) W okresie do 6 dni przed planowaną datą przyjazdu nie ma możliwości dokonania zmiany rezerwacji.

Każda zmiana rezerwacji musi być potwierdzona przez Agencję w formie pisemnej.

Zmiana rezerwacji będzie przyjęta tylko i wyłącznie jeśli jest możliwa do zrealizowania.

Jeżeli zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Podróżny anuluje potwierdzoną rezerwację, zastosowanie mają warunki anulowania z podpunktu 8.2. Warunków Ogólnych.

W przypadku, gdy Podróżny zażąda zmiany potwierdzonej kwatery na kwaterę w tym samym budynku tego samego usługodawcy, o ile taka zmiana jest możliwa, Agencja pobierze opłatę za zmianę w wysokości 15,00 EUR oraz wszelkie różnice w cenie.

W przypadku, gdy Podróżny zażąda zmiany potwierdzonej kwatery na kwaterę innego usługodawcy, zmiana będzie traktowana jako anulowanie i będą miały zastosowanie warunki anulowania z podpunktu 8.2. Warunków Ogólnych.

Jeśli klient zażąda zmiany rezerwacji transferów do 48 godzin przed przyjazdem i zmiana jest możliwa, Agencja pobierze opłatę administracyjną w wysokości 15 EUR oraz ewentualną różnicę w cenie. Zmiany na mniej niż 48 godzin przed transferem nie są możliwe.

9. UBEZPIECZENIE PODRÓŻY

Cena zakwaterowania w danym obiekcie nie obejmuje ubezpieczenia podróżnego: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenia lub utraty bagażu czy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Agencja zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, którego koszty i warunki Padróżny otrzyma bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia przed zakupem.

Cena zakwaterowania czy wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Jeżeli Podróżny w trakcie procesu rezerwacji podejrzewa, że z określonych przyczyn może odwołać podróż, Agencja zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie może zostać opłacone po dokonaniu rezerwacji, tylko w trakcie procesu rezerwacji.

Jeżeli Podróżny nie posiada ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i nie jest w stanie odbyć podróży, Agencja zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów Podróżnemu zgodnie z warunkami anulowania rezerwacji wymienionymi w artykule 8 niniejszych Warunków Ogólnych.

W przypadku anulowania rezerwacji, koszty wniosku wizowego i inne koszty dokumentów podróży nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli Podróżny posiada ubezpieczenie od rezygnacji. Jeżeli Podróżny posiada ubezpieczenie od rezygnacji, musi on zgłosić wszelkie roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę, a Agencja zobowiązana jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z reklamacją i daną rezerwacją. Wszystkie inne warunki ubezpieczenia są dołączone do polisy ubezpieczeniowej, a Agencja zaleca Podróżnym dokładne zapoznanie się z nimi.

10. BAGAŻ 

Każdy Podróżny jest odpowiedzialny za utracone, zniszczone i / lub skradzione mienie pozostawione bez nadzoru. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony lub skradziony bagaż, ani za bagaż lub przedmioty wartościowe przechowywane w obiekcie zakwaterowania (w miarę możliwości zalecamy wynajęcie sejfu lub wykupienie pakietu ubezpieczeniowego z ubezpieczeniem bagażu). Zgubiony lub skradziony bagaż należy zgłosić właścicielowi zakwaterowania lub na odpowiednim komisariacie policji.

11. PRAWO AGENCJI DO ZMIAN I ANULOWANIA

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany zakwaterowania na inne w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można przewidzieć, uniknąć lub wyeliminować (patrz art. 15).

Zarezerwowany obiekt można zmienić tylko po uprzednim powiadomieniu gościa, wyłącznie na kwaterę tej samej lub wyższej kategorii i za cenę, po której Podróżny potwierdził rezerwację.

Jeżeli zakwaterowanie zastępcze jest możliwe tylko w jednostce wyższej kategorii, której cena jest wyższa o 15% i więcej od ceny opłaconej rezerwacji, Agencja zastrzega sobie prawo do obciążenia gościa za różnicę w cenie, ale tylko w porozumieniu i po akceptacji Podróżnego.

W przypadku braku możliwości zorganizowania obiektu zastępczego Agencja zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i powiadomienia o tym fakcie Gościa przed rozpoczęciem usługi oraz gwarantuje Podróżnemu pełny zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku anulowania rezerwacji przez Agencję, Podróżnemu nie przysługuje żadne odszkodowanie od Agencji, a Agencja jest zobowiązana jedynie do zwrotu wpłaconej kwoty na konto Gościa.

W przypadku braku odpowiedniego lokalu zastępczego w dniu rozpoczęcia usługi, Agencja dołoży wszelkich starań, aby poinformować Podróżnego o ewentualnych alternatywnych rozwiązaniach, które nie są w ofercie Agencji i zwróci Podróżnemu pełną kwotę zapłaconą za rezerwację.

12. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Każdy Podróżny – posiadacz rezerwacji ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku nie wykonania odpłatnych usług.

Jeżeli świadczone usługi nie są satysfakcjonujące, Podróżny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Agencji o nieodpowiedniej usłudze i złożenia reklamacji w dniu przybycia na miejsce do usługodawcy/właściciela oraz poinformowania o tym biura Agencji drogą mailową pod adresem info@crowonder.com lub telefonicznie pod numerem +385 995495959 (obsługa klienta w godzinach 08: 00-16: 00).

Podróżny jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem Agencji oraz usługodawcą/właścicielem w celu wyjaśnienia przyczyny reklamacji.

Jeżeli po przyjeździe na miejsce Podróżny nie jest zadowolony ze stanu zakwaterowania oraz opuszcza kwaterę z własnej inicjatywy i znajduje inne zakwaterowanie, nie dając Agencji możliwości rozwiązania problemu, usunięcia przyczyny niezadowolenia lub znalezienia innego miejsca zakwaterowania, Podróżnemu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy ani dochodzenia odszkodowania, niezależnie od tego, czy jego przyczyny były uzasadnione czy nie.

Jeżeli Podróżny zaakceptuje na miejscu rozwiązanie zaproponowane przez Agencję, które odpowiada świadczonej usłudze, Agencja nie będzie rozpatrywać dodatkowych reklamacji ani na nie odpowiadać.

Jeżeli problem nie zostanie po interwencji rozwiązany na miejscu, Podróżny zobowiązany jest do złożenia pisemnej reklamacji wraz z dokumentami uzupełniającymi oraz zdjęciami na jej poparcie. Reklamację należy przesłać Agencji pocztą elektroniczną na adres info@crowonder.com lub za pośrednictwem poczty nie później niż w ciągu 8 dni po powrocie Gościa z podróży. Agencja bierze pod uwagę wyłącznie w pełni udokumentowane skargi, które wpłyną w ciągu 8 dni.

Agencja zobowiązuje się do pisemnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej reklamacji. Agencja może przesunąć termin w celu zebrania materiału dowodowego i sprawdzenia reklamowanych ofert u usługodawcy, jednak nie dłużej niż o 14 dni. Agencja weźmie pod uwagę tylko te reklamacje, których przyczyny nie udało się rozstrzygnąć na miejscu.

Do czasu podjęcia decyzji przez Agencję, czyli przez okres 14/28 dni od złożenia reklamacji, Podróżny zrzeka się prawa do publicznego angażowania osoby trzeciej, arbitrażu UHPA lub innych instytucji oraz ujawniania informacji, a także wniesienia pozwu.

Najwyższa kwota odszkodowania za reklamację może stanowić jedynie równowartość wadliwej/ niezgodnejz umową części usługi. Nie może ona obejmować wykorzystanej części usługi ani całkowitej kwoty usługi. Prawo turystyczne wyłącza prawo Podróżnego do odszkodowania za szkody niematerialne.

Jeżeli Podróżny nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią organizatora, a skorzystał z usług agencji będącej członkiem UHPA i złożył reklamację z powyższymi wytycznymi dotyczącymi realizacji reklamacji, Podróżny może odwołać się do arbitrażu UHPA. Zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym cały proces powinien zakończyć się w ciągu miesiąca. W trakcie tego procesu organizator albo zgodzi się co do odszkodowania, albo Podróżny za niewielką opłatą dowie się, że nawet w sądzie, do którego Podróżny nadal może się odwołać, prawie nie ma szans na wygranie sprawy.

Agencja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za warunki, sytuacje i zdarzenia, które mogą skutkować niezadowoleniem Podróżnych a nie są bezpośrednim skutkiem zakwaterowania w obiekcie (na przykład zła pogoda , warunki klimatyczne, niewłaściwie utrzymane plaże, czystość i temperatura morza, tłumy, zagubiona lub skradziona własność itp.).

Jeśli Podróżny zdecyduje się zarezerwować specjalną ofertę LAST MINUTE, FIRST MINUTE lub OFERTA SPECJALNA, przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z taką podróżą. Podróże te obejmują niepewność co do faktów, na które Agencja nie może mieć wpływu, a Podróżny zaakceptował taką podróż przede wszystkim ze względu na cenę i w związku z tym nie ma prawa do zwrotu płatności ani do jakiejkolwiek skargi do Agencji.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Podróżny podaje dane osobowe z własnej woli. Dane osobowe są wymagane do świadczenia rezerwowanych usług. Te same informacje są wykorzystywane do komunikacji wewnętrznej. Agencja jest zobowiązana, aby dane osobowe Podróżnego nie były wyprowadzane z kraju ani przekazywane osobom trzecim, chyba że w celu wykonania zamawianych usług. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zgodnie z decyzją Zarządu w sprawie sposobu zbierania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Podróżny wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w ofertach promocyjnych Agencji.

14. AKCEPTACJA WARUNKÓW OGÓLNYCH

Wpłacenie zaliczki/zadatku lub dokonanie pełnej płatności za rezerwację oznacza, że Podróżny zapoznał się, rozumie i w pełni akceptuje niniejsze Warunki Ogólne.

15. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Agencja zapewnia usługi zgodnie z informacjami opublikowanymi i obowiązującymi w momencie potwierdzenia rezerwacji oraz zgodnie z opisem i terminem podróży wyszczególnionymi w potwierdzonych rezerwacjach, z wyjątkiem okoliczności od Agencji niezależnych, takich jak:

 •  choroba lub śmierć usługodawcy/właściciela nieruchomości lub jego / jej najbliższej rodziny,
 • wyjątkowe okoliczności, których nie można przewidzieć ani wyeliminować (trzęsienia ziemi, powodzie, burze, huragany, trąby powietrzne, pożary, susze, inne klęski żywiołowe, eksplozje, zakłócenia sanitarne, wojny, niepokoje społeczne, akcje protestacujne, strajki, akcje terrorystyczne, wypadki oraz ograniczenia, przepisy, rozporządzenia, zakazy, lockdowny wprowadzone przez rząd lub władze lokalne, zakaz opuszczania kraju, inne zdarzenia losowe, itp.).

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, naruszenia lub opóźnienia z przyczyn pozostających poza jej kontrolą, jak te podane powyżej.

Ani CROWONDER (jako agent właściciela nieruchomości), ani właściciel nieruchomości nie są odpowiedzialni za śmierć lub uszkodzenie ciała któregokolwiek z gości lub jakiejkolwiek innej osoby przebywającej w obiekcie w przypadku zaistnienia sytuacji, typu wymienionych powyżej.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczność, jak te opisane w punkcie 15. Warunków, Agencja jest uprawniona do traktowania umowy jako rozwiązanej. W takim przypadku odpowiedzialność Agencji jest ograniczona do zwrotu kwot wpłaconych przez gościa a odnoszących się do niewykorzystanej części najmu/ niezrealizowanej części umowy. Kwota zostanie obliczona według stawki dziennej za zakwaterowanie/ usługę, pomniejszonej o opłatę administracyjną w wysokości 50,00 Euro na pokrycie uzasadnionych kosztów Agencji.

Agencja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za awarie urządzeń mechanicznych, takich jak pompy, kotły, systemy filtracji basenów, ani za awarie mediów publicznych, takich jak woda, gaz i prąd.

Agencja nie może przyjąć odpowiedzialności za usługi, świadczenia i zdarzenia, na które nie ma wpływu, typu opóźnienia spowodowane przez firmy przewozowe, transport publiczny, zamknięcie lokali gastronomicznych czy obiektów rekreacyjnych. awarie sprzętu domowego itp.

16. JURYSDYKCJA SĄDU

Strony umowy będą starały się rozwiązać wszelkie ewentualne spory polubownie. Strony ustalają sąd w Zadarze jako właścicwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy i stosowanie prawa chorwackiego.